εἰς

No ''Wiktionary''

Sengrieķu valoda
[labot šo sadaļu]

Skaidrojums[labot šo sadaļu]

Sengrieķu valodas prievārds.

  1. iekš, pirms lietvārda pārveido to lokatīva formā.

Piemērs[labot šo sadaļu]

  • καὶ κατα­λιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παρα­θαλασ­σίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ
  • (Un atstājis Nācareti, atnāca un apmetās piejūras Kapernaumā, Zebulona un Naftaļa apgabalā. Mat. 4:13)